Ihmisille
suunniteltuja
ympäristöjä

Olemme valtakunnallisesti toimiva, yhdyskuntarakentamisen suunnitteluun, valvontaan ja mittaamiseen erikoistunut yritys.

Ydinosaamistamme ovat tie-, katu ja aluesuunnittelun sekä liikenteenohjauksen suunnittelutehtävät. Toimimme valvojina ja projektinjohtajina erilaisissa infrarakentamisen kohteissa ja tuotamme kattavat mittausaineistot suunnittelutyön pohjaksi. Työssämme arvostamme ympäristön ja yhteisön kannalta kestäviä ratkaisuja. Tarjoamme kokeneen asiantuntijaverkoston osaamista ja ammattitaitoa jo toisessa yrittäjäsukupolvessa.

328,000m2

suunniteltua infra-aluetta

29,040h

valvottua infra-projektia

1,760,000m2

mitattua maapintaa

Infra-hankkeiden rakennussuunnitelmat

Lue lisää »

Hankkeiden valvonta ja koordinointi

Lue lisää »

Mittausaineisto tie-, katu-, silta- ja maarakentamiseen

Lue lisää »

Referenssi

Terrafame Oy

Teemme tiiviissä yhteistyössä yrityksen rakentamistoiminnan aloittamisesta 2007 vuodesta alkaen. Olemme toimineet mm. rakentamisen valvojana tilaajan edustajana seuraavissa vaativissa maarakentamisen kohteissa:

 • biokasaliuotuskenttien pohja- ja tiivistysrakenteet
 • kipsisakka-altaiden pohja- ja tiivistysrakenteet
 • liuotuskierron altaiden ja niiden varoaltaiden pohja- ja tiivistysrakenteet
 • kaivannaisjätteen jätealueiden pohja- ja tiivistysrakenteet
 • patojen vuosi- ja määräaikaistarkastukset.

  Laadimme myös rakentamissuunnittelua:
 • yleissuunnittelua
 • tie- ja aluesuunnittelua
 • liikenteen ohjaussuunnittelua
 • kaupallisten asiakirjojen laadintaa.

  Olemme tuottaneet maarakentamiseen liittyviä mittauksia ja seurantaa:
 • rakentamisen tarkemittaukset
 • massalaskennat
 • pintamallit
 • 3D -ilmakuvaukset
 • altaiden nestepintamittaukset

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Sotkamo Silver Oy

  Sotkamo Silver AB:n on ruotsalainen kaivosyhtiö, joka omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on hopeakaivos projekti Sotkamossa. Olemme olleet mukana Sotkamossa sijaitsevan kaivoshankkeen maarakentamisen suunnittelussa vuodesta 2012 lähtien.

  Olemme osallistuneet rakentamissuunnitteluun:

 • yleissuunnittelu
 • tie- ja aluesuunnittelu
 • liikenteen ohjaussuunnittelu
 • kaupallisten asiakirjojen laadinta

  Olemme tuottaneet maarakentamiseen liittyviä mittauksia ja seurantaa:

 • pinta-ala ja massalaskennat
 • pintamallit
 • kaivosalueen 3D -mallinnus

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Kajaanin Romu

  Kajaanin Romu Oy tarjoaa palvelujaan mm. teollisuuteen ja metallialan yrityksille, joilta syntyy metalliromua. Yritys suorittaa myös rakennus-, metallirakenteiden- ja teollisuuden purkutöitä. Kajaanin Romu Oy toteutti n. 13 milj.€ toiminnan kehittämishankkeen vuonna 2009, ja muutti metalliromun käsittelyprosessin uudelle alueelle. Olemme olleet keskeisessä roolissa uuden teollisuusalueen suunnittelussa ja sen toteutuksessa.

  Suunnittelun projektin johtovastuu

 • tehdasalueen maanrakentamisen suunnittelu, urakointi ja valvonta
 • tehdasrakennussuunnittelu
 • sähkö- ja LVI-suunnittelu
 • lupa-asioiden hoito
 • mittauspalvelut

  Prosessilaitteiden asennusvalvonta

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Lahden kaupunki

  Lahden kaupunki toteutti katu- ja kuivatussuunnittelusta tarjouskilpailun peruskunnostuksen tarpeisiin Patomäen alueelle keväällä 2015. Voitimme tarjouskilpailun, jossa toteutettiin suunnittelu kyselyn mukaisesti kahdessa vaiheessa.

  Suunnittelulaajuus kattoi:

 • pohjatutkimussuunnitelman ja sen toteuttamisen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti
 • rakennussuunnittelun yhteensä 7 katukilometrille ja 2,5 kevyenliikenteen väyläkilometrille. Tieliittymien lukumäärä oli lähes 40 kpl.

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  NCC Industry Oy

  Karangan kiviainesalueen tulotie, Kajaani

  NCC Industry Oy: lla on louhekäytössä Karangan kiviainesalue, jonka alkuperäinen tulotien liittymät koettiin epäkäytännöllisiksi. NCC käynnisti uudesta tulotiestä suunnittelun 2016 ja toteutuksen 2017 alussa. Uuden tien pituus on n. 300 m.

  Vastasimme uuden tien suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta:

 • eri tielinjavaihtoehtojen laadinta
 • lähtötietojen hankinta; pohjatutkimukset
 • ilmakuva ja maastomallin laadinta
 • tierakennussuunnitelma
 • urakka-asiakirjojen laadinta
 • työmaa-aikainen valvonta

  Laadimme myös liikennejärjestelyjen suunnittelua varten toiminnallisen virtuaalimallin kiviainesalueesta.

  Panoksemme projektissa:
 • #infrasuunnittelu

  Yhteystiedot

  Antti Haataja

  toimitusjohtaja

  +358 50 5150 510

  antti.haataja@infrasuunnittelu.fi

  Seppo Haataja

  projektipäällikkö

  +358 50 4921 291

  seppo.haataja@infrasuunnittelu.fi

  Pauliina Hyyryläinen

  toimistopäällikkö

  +358 50 4339 863

  pauliina.hyyrylainen@infrasuunnittelu.fi

  Anna-Maria Hyvönen

  suunnittelupäällikkö

  +358 44 0512 355

  anna-maria.hyvonen@infrasuunnittelu.fi

  Juha Seilonen

  mittauspäällikkö

  +358 40 5043 528

  juha.seilonen@infrasuunnittelu.fi

  Antti Hintsala

  projekti-insinööri

  +358 40 9114 450

  antti.hintsala@infrasuunnittelu.fi

  Harri Hyyryläinen

  projekti-insinööri

  +358 40 5472 748

  harri.hyyrylainen@infrasuunnittelu.fi

  Ari Luukkonen

  maarakentaminen

  +358 50 4415 835

  ari.luukkonen@infrasuunnittelu.fi

  Arto Valtanen

  mittaustyönjohtaja

  +358 44 7266 221

  arto.valtanen@infrasuunnittelu.fi

  Sakari Takalo

  mittaustyönjohtaja

  +358 44 2871 679

  sakari.takalo@infrasuunnittelu.fi

  Hannu Pietilä

  projektipäällikkö

  +358 40 524 0620

  hannu.pietila@infrasuunnittelu.fi

  Esa Rämä

  projekti-insinööri

  +358 44 2410 766

  esa.rama@infrasuunnittelu.fi

  Aleksi Valtanen

  Insinööriharjoittelija

  aleksi.valtanen@infrasuunnittelu.fi